Zveza za nordijsko hojo Slovenije

Vsak korak šteje!

Parmova 41, 1000 Ljubljana

O zvezi

ZNHS skupinska

Zveza za nordijsko hojo in rekreacijo Slovenije (ZNHS) je bila ustanovljena leta 2007. Vodil jo je tedanji predsednik Andrej Švent, ki je nordijsko hojo v Sloveniji začel izvajati že leta 2003. ZNHS je članica svetovne nevladne organizacije športa za vse (TAFISA), podprta in priznana s strani Mednarodnega Olimpijskega komiteja, Svetovne zdravstvene organizacije WHO in mednarodnega združenja za nordijsko hojo INWA (International Nordic Walking Federation).

V času delovanja Zveze je bilo v Sloveniji usposobljenih okoli 400 vodnikov nordijske hoje, ki so naučili nordijske hoje po sistemu »INWA 10 korakov« okoli 10.000 Slovenk in Slovencev.

Namen ZNHS

Spodbujati telesno aktivnost ljudi in s tem prispevati k razvoju nordijske hoje in rekreacije v Republiki Sloveniji, s tem da med ostalimi nalogami:

- skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih ZHNS in članih;
- spodbuja športno rekreacijo, s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa;
- razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v državi in tujini.

  • Eles
  • Logo Gnfa
  • Logo Pfnw Eu
  • Oneway
  • Alpina

ministrstvo

Spletno stran smo pripravili na Zvezi za nordijsko hojo Slovenije v okviru projekta " Z nordijsko hojo in zdravo prehrano premagujemo ovire", ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.